Hans van Reeuwijk als teamcoach bij flipover
Foto Eric Brinkhorst

Je wilt dat jullie team beter functioneert. Mensen zetten zich in en doen hun best maar jullie weten dat het allemaal beter kan. Alleen het is lastig om dit voor elkaar te krijgen.

Hans is er om je team een stap te laten zetten. Hij schept duidelijkheid over wat er speelt en aan welk thema (zie hieronder) jullie kunnen werken.

Zodat jouw team heldere doelstellingen heeft, soepeler en prettiger samenwerkt, de organisatie op orde heeft en betere resultaten levert.

"We zitten meestal in de regelstand en dit waren goede gesprekken over waar we zijn, waar we voor staan en waar nu naar toe willen. Hans had het goed geordend en leidde ons met zachte hand." - Martijn

Wat voor vragen?

Je kunt terecht met verschillende vragen voor je team. Hieronder staan vier thema’s met voorbeelden van situaties waar organisaties tegenaan lopen. Zijn ze herkenbaar?

 • Thema 1:   Missie / Visie / Strategie. Voorbeelden:
  • Het team/organisatie is in beweging. Het is tijd dat de Missie, Visie en Strategie worden aangepast aan een nieuwe realiteit.
  • Er mist een duidelijke focus. De meningen verschillen over waar jullie naar toe moeten. Het is lastig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
  • Jullie doelen helpen jullie niet: ze zijn niet helder, het team draagt ze onvoldoende of ze zetten jullie niet in beweging.
 • Thema 2:   Samenwerking. De teamleden samenwerking tussen de teamleden laat te wensen over. Voorbeelden:
  • Mensen missen onderlinge verbinding.
  • Jullie nemen snel beslissingen zonder er goed over na te denken.
  • Er speelt onderhuids van alles maar er wordt niet over gesproken.
  • Er is onderlinge strijd maar deze is niet constructief.
 • Thema 3:  De inrichting van de organisatie. Voorbeelden:
  • Jullie hebben te weinig structuur in jullie overleggen, processen, afspraken.
  • Verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk.
  • Jullie werken en halen resultaten, maar het gevoel overheerst dat het allemaal wat efficiënter kan.
  • Jullie maken te weinig gebruik van elkaars talenten.
  • Het volgen van regels is belangrijker geworden dan het behalen van resultaten.
 • Thema 4: Krachtenveld en Buitenwereld. Voorbeelden:
  • Jullie vinden het moeilijk met commentaar van stakeholders buiten het team om te gaan.
  • Jullie ervaren veel veranderingen om je heen (zoals wet- en regelgeving, reorganisatie, vernieuwing technologie, politieke klimaat) en vinden het lastig om daar mee om te te gaan.
  • Er is veel druk van buiten het team: iedereen gaat “full speed ahead” met de eigen acties maar hierdoor werken jullie langs elkaar heen.

Wat voor teamcoach?

Je kunt van hem kwaliteit, creativiteit, helderheid en plezier verwachten. Allereerst is er een veilige, vertrouwde omgeving waar iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken. De deelnemers werken vanuit nieuwsgierigheid naar wat er speelt in het team en hoe het anders kan.

Hans wil begrijpen wat er speelt. Hij luistert en leest zich in. Hij haalt kennis en ervaring uit het team naar boven, geeft feedback, zet mensen aan het denken, en aan het werk. Hij begeleidt het proces en richt zich op de inhoud als het nodig is om het team scherp te houden.

Voorafgaand aan de teamcoaching spreekt Hans met leidinggevende(n) en teamleden. Op basis van hun inbreng wordt een programma samengesteld. Dit programma is altijd flexibel; het past zich aan aan wat zich aandient tijdens de sessies.

Passion Led Us Here geschreven op een stoep
Foto: Ian Schneider op Unsplash