Wat doe ik als dagvoorzitter?

Het succes van een bijeenkomst ligt in een goede voorbereiding: ik neem je mee in het proces van begin (ontwikkelen van concept en format) tot het einde (follow-up acties). Tijdens de bijeenkomst presenteer ik, leid gesprekken, zorg voor interactie, begeleid het proces. Ik voel me thuis in een zaal en online.

Een geslaagde bijeenkomst

Voor een goede (online) bijeenkomst wil je energie in je zaal, levendige interactie tussen de deelnemers, frisse presentaties en uiteindelijk goede resultaten.

Hans met blauw net jasje zittend op stoel

Foto’s: Patricia Munster

“Ik houd van je enthousiasme en je energie. De sfeer wat goed. Het ging soepel” - Marianne -

Wat voor bijeenkomst?

Hans is op zijn best in een bijeenkomst waar deelnemers samen wat willen opbouwen, elkaar inspireren, nieuwe verbindingen willen leggen. Denk aan een kick-off bijeenkomst, netwerkbijeenkomst, brainstormsessie.

Wat voor dagvoorzitter?

Je kunt van hem nieuwsgierigheid, openheid en enthousiasme verwachten. Hij is een toegankelijk persoon en hij durft dingen te benoemen; daardoor is er snel diepgang in de bijeenkomst.